English version of this page

Class, Culture and Culinary Tastes: Cultural Distinctions and Social Class Divisions in Contemporary Norway

Magne Flemmen, Johannes Hjellbrekke og Vegard Jarness argumenterer for at mat er en måte å utvise kulinarisk distinksjon på i samtidens Norge.

artikkel forside

Sammendrag

Artikkelen baserer seg på surveydata og viser en klar sammenheng mellom sosial klasse og matforbruk i samtidas Norge. Over- og middelklassen ser ut til å ha et variert kosthold, basert på matvarer som typisk anses som «sunne» ifølge offisielle statlige kostholdsråd, mens arbeiderklassen utviser et mindre variert kosthold, og preferanser for matvarer som typisk anses som «usunne». Videre viser studien at over- og middelklassen har distinkte preferanser for tradisjonell, norsk husmannskost. 

Les artikkelen her

Publisert 14. mars 2017 11:35 - Sist endret 14. mars 2017 13:09