Arbeidslivsdiskriminering i Norge

Hvor utbredt er diskriminering i arbeidslivet og hvordan kan vi forstå dette? Gunn E. Birkelund presenterer funn om diskriminering i arbeidsmarkedet.

Sammendrag

Diskriminering er et sammensatt fenomen. Vår felles hang til å definere utgrupper er kulturelt og historisk betinget. I dag er nordlendinger inne, mens innvandrere er ute. Det er det viktig at vi er bevisst disse kategoriseringene. Med en gang vi definerer ‘de andre’, ødelegger vi for hverdagsintegreringen. I dag er direkte diskriminering forbudt, men ulike former for urimelig forskjellsbehandling forekommer. Pågående arbeid mot diskriminering er fremdeles svært viktig. Langvarig arbeidsledighet er klart stigmatiserende, så alle tiltak som kan bidra til å få arbeidsledige sysselsatt er svært viktig. Arbeidsgivere er ingen enhetlig gruppe. Intervjudata tyder på at stereotype forestillinger kan endres hvis arbeidsgiverne har positive erfaringer med innvandrere på jobb. Offentlig debatt kan også bidra til opplysningsarbeid. 

Hva slags jobber bør Ali og Fatima søke på hvis de vil maksimere sannsynligheten for å få jobb? Våre funn viser klart at det er mindre diskriminering i yrker som krever høyere utdanning, så utdanning er en nøkkel til sosio-økonomisk integrering.

Les artikkelen her

Publisert 14. mars 2017 12:47 - Sist endret 14. mars 2017 12:47