Ytringsfrihet, demokratiteori og demokratiet som uferdig prosjekt

 I 2004 reviderte Stortinget grunnlovens paragraf 100 om ytrings- og informasjons frihet i et overordnet demokratiteoretisk perspektiv. I denne artikkelen drøfter  Ragnvald Kalleberg denne paragrafen og diskuterer videre utvikling av demokratiet?

Les mer og fulltekst på novus.no

Publisert 5. apr. 2016 11:17 - Sist endret 19. sep. 2016 14:17