Kampen om familiepolitikken: Farvel til hybridregimet?

av Anne Lise Ellingsæter

journal omslag

Tidsskrift for samfunnsforskning.

Sitat

Tidsskrift for samfunnsforskning, Vol. 57, NR 3, 227-256.

DOI: 10.18261/issn.1504-291X-2016-03-01

Sammendrag

Det norske familiepolitiske regimet har vært betegnet som en hybrid – en blanding av en likestilt og en tradisjonell familiepolitisk modell. Hvordan har den partipolitiske dynamikken bidratt til å forme dette regimet?

Her undersøker jeg hvordan partiene har posisjonert seg når det gjelder reformer knyttet til familiepolitikkens kjerneordninger – foreldrepermisjoner, kontantstøtte og offentlig subsidierte barnehager – basert på regjerings- og stortingsdokumenter fra 1990-tallet til i dag. Hvilken betydning har ideologi og partikonkurranse hatt for forløpet, og hva er følgene for det familiepolitiske regimets karakter?

Les artikkelen
Kan kreves innlogging til UiO-nettverket.

Publisert 24. okt. 2016 11:20 - Sist endret 24. okt. 2016 11:21