Spor, glasstak og labyrinter

I denne nye artikkelen av Anne Krogstad publisert i Tidsskrift for kjønnsforskning drøftes Brundtlands politiske karriere fra 1974 og frem til hun ble utnevnt som statsminister i 1981 med utgangspunkt i tre hovedspor («stedfortrederen», «insideren» og «outsideren») og to metaforer («glasstaket» og «labyrinten»).

Mer info og fulltekst på www.idunn.no

Tidsskrift for kjønnsforskning
Publisert 23. mars 2015 13:48 - Sist endret 25. mars 2015 16:32