Proceed With Caution? Parents' Union Dissolution and Children's Educational Achievement

Denne artikkelen i Journal of Marriage and Family, skrevet av Wendy Sigle-Rushton (LSE), Torkild Hovde Lyngstad (ISS), Patrick L. Andersen (ISS) and Øystein Kravdal (ØI), stiller spørsmålet om hvordan foreldres samlivsbrudd påvirker barns skoleprestasjoner.

Abstrakt og fulltekst for abonnenter på onlinelibrary.wiley.com

Fokus i artikkelen ligger på betydningen av når i livet barn opplever foreldrenes brudd. Om konsekvensene er størst når bruddet skjer tidlig i livet, kan foreldre vurdere å holde sammen for barnas skyld.

I denne forskningslitteraturen er det etter hvert blitt vanlig å bruke såkalte "family fixed effects"-modeller, som i praksis kontrollerer for alt hva søsken i en familie har felles. I en første analyse synes det som det er en sterk gradient: De negative konsekvensene av foreldres samlivsbrudd er størst om bruddet finner sted tidlig i livet. I modeller som tar hensyn til andre individuelle forhold som er korrelert med alder ved brudd, hvori opptatt fødselsrekkefølge, er mønsteret mer flertydig. Artikkelen viser følgelig at de substansielle konklusjonene som trekkes fra slike modeller er svært avhengig av hvilke individuelle variable som tas med.

Publisert 17. jan. 2014 09:03 - Sist endret 22. apr. 2014 15:45