Fortellinger om livet uten arbeid

Sofie Tanum og Anne Krogstad har bidratt med en artikkel i siste nummer av Sosiologisk tidsskrift (22(3):249-275). Med utgangspunkt i dybdeintervjuer med norske arbeidsledige, analyseres narrativer om livet uten arbeid, om årsaker, arbeidsledige selv og arbeidets verdi.

For mer info og fulltekst (for abonnenter) se idunn.no

Med utgangspunkt i dybdeintervjuer med norske arbeidsledige, analyseres narrativer om livet uten arbeid, om årsaker, arbeidsledige selv og arbeidets verdi. To hovednarrativer peker seg ut. I det første – arbeidsnarrativet – snakkes arbeidsledigheten om som uforskyldt og tung å håndtere, den arbeidsledige inntar hovedsakelig en offerposisjon, og arbeidet tillegges stor verdi. I det andre – individualiseringsnarrativet – fremstår arbeidsledigheten som selvvalgt, i alle fall som mer attraktiv enn en jobb man ikke vil ha, den arbeidsledige forteller om relativt stor kontroll over livet, og det stilles krav til arbeidet. Sistnevnte narrativ, som preges av svak ansvarsfølelse overfor fellesskapet har – til tross for friske medieoppslag – vært lite studert.

Emneord: arbeidsledighet, naving, velferdsstat, narrativer, fortellinger, NAV
Publisert 26. sep. 2014 14:15