Påvirker tillit til familiepolitikken fruktbarheten?

I en artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning nr 3 2014 bidrar Anne Lise Ellingsæter og Eirin Pedersen med nye teoretiske og metodiske innfallsvinkler til å forstå sammenhengen mellom familiepolitikk og fruktbarhet.

For mer informasjon se rokkan.uni.no

I hvilken grad – og på hvilke måter – har tillit til familiepolitikken betydning for unge menneskers overveielser om å få barn? Delvis strukturerte intervjuer med 90 norske unge voksne avdekker tillit til familiepolitikken som system: Foreldrepermisjoner og barnehage oppfattes som en selvfølgelig «pakke» som foreldreskapet bygger på, og rettigheter man har krav på. Valget om å få barn skjer uten særlig godt kjennskap til innholdet i de familiepolitiske ordningene. Høy grad institusjonell tillit kommer til uttrykk på tvers av kjønn og klasse.

Publisert 9. okt. 2014 08:27 - Sist endret 11. jan. 2021 22:11