Kausalitet og årsaksslutninger i sosiologien

Ferdinand Andreas Mohn, Are Skeie Hermansen, Nicolai T. Borgen, Elisabeth Ugreninov og Gunn Elisabeth Birkelund har bidratt til den siste utgaven av Sosiologi i dag. Torkild Hovde Lyngstad er medredaktør.

Mer informasjon og fulltekst for abonnenter på novus.no

Kan vi forbedre våre årsaksslutninger ved å tegne grafer? Ferdinand Andreas Mohn, Are Skeie Hermansen

Instrumentvariabler – en introduksjon for samfunnsforskere Nicolai T. Borgen

Naturlige eksperiment Elisabeth Ugreninov, Gunn Elisabeth Birkelund

Utgaven inneholder også en bokanmelding av Anne Lise Ellingsæter og Karin Widerberg (red.): Velferdsstatens familier : nye sosiologiske perspektiver

Publisert 21. nov. 2013 11:11 - Sist endret 4. mars 2021 12:19