Politiques familiale et fécondité en Norvège: une question de genre et de classe sociale

Anne Lise Ellingsæter og Eirin Pedersen har skrevet artikkelen "Politiques familiale et fécondité en Norvège: une question de genre et de classe sociale", publisert i tidsskriftet Politiques sociales et familiales nr. 112. Spørsmålet som analyseres er hvilken betydning unge voksne tillegger familiepolitikk for valget om å få barn, og om kjønn og klasse påvirker disse vurderingene. Datamaterialet består av 90 semi-struktuerte intervjuer.

Artikkelen kan leses på www.caf.fr

Publisert 19. aug. 2013 09:06 - Sist endret 4. jan. 2021 20:18