Norsk filmpolitikk på 2000-talet. Omstrukturering av ein bransje i vekst.

Marit Falkum Enerhaug og Håkon Larsen har skrive ein artikkel om norsk filmpolitikk. Norsk filmpolitikk har gjennomgått ei rekke endringar i løpet av 2000-talet, og filmpolitikken har segla opp som eit av dei store satsingsområda i norsk kulturpolitikk. Ved ein systematisk gjennomgang av dei kulturpolitiske endringane på filmområdet søkjer de å svare på fylgjande forskingsspørsmål: Kva for kulturpolitiske endringar relatert til film har funne stad på 2000-talet i Noreg? Kva argumenter har dei vore basert på og korleis har dette endra forvaltning av norsk film?

Hele artikkelen kan leses i Nordisk kulturpolitisk tidskrift


 

Publisert 20. juni 2013 10:39 - Sist endret 15. sep. 2021 11:48