Intoxicating Stories: The characteristics, contexts and implications of drinking stories among Danish youth

De fleste har fortalt eller hørt historier om utskeielser i fylla. Likevel tenker de færreste over at fyllehistorier eller drikkehistorier er en egen sjanger, med relativt klart definert struktur, typiske tema og gjenkjennbart språk. I denne artikkelen viser Sébastien Tutenges og Sveinung Sandberg fram særtrekkene ved unges fyllehistorier. Forfatterne beskriver hvilke sammenhenger disse fortellingene ofte dukker opp i og diskuterer hvordan de brukes til å underholde, trekke moralske grenser og overkomme traumatiske opplevelser. Mange drikkepisoder har historienes gjenkjennelige struktur og tema, og kan ses som iscenesettelser av velkjente fyllehistorier. Forfatterne argumenter derfor for at historier ikke bare bearbeider opplevelser, men også motiverer og inspirerer atferd.

Les mer på www.sciencedirect.com

Publisert 2. mai 2013 11:25 - Sist endret 7. okt. 2013 13:47