Funk utforsket

Lars Mjøset har publisert en artikkel i Agoras temanummer om blues (redigert av Geir O.Rønning). Den tar for seg forskningen omkring en spesiell gren av den afrikansk-amerikanske musikktradisjonen, nemlig funken.

Les mer på www.idunn.no

Funkens opprinnelse på 1950-60-tallet, dens musikalske særtrekk og historiske utvikling gjennomgås. Men hovedhensikten er å se nærmere på nettopp forskningens behandling av funken som et eksempel på hvordan forskning i grenselandet mellom estetiske humaniorafag og samfunnsvitenskap har endret seg i etterkrigstida, blant annet hvordan den språklige vendingen (særlig dens poststrukturalistiske variant) har gjort seg gjeldende på dette feltet. Drøftingen av det komplekse forholdet mellom musikalsk formutvikling, sosial mobilisering og disiplinbasert forskning kan forhåpentligvis bidra til selvrefleksjon hos forskere både innen humaniora og samfunnsfag.

Publisert 20. sep. 2013 10:04 - Sist endret 15. des. 2021 11:16