Et praksisperspektiv for sosiologien?

Arvid Fennefoss har skrevet en artikkel om praksisperspektiver i Fortsatt i virksomhet. Festskrift til Regi Th. Enerstvedts 75-årsdag

Du kan lese mer om festskriftet på www.marxistforlag.no

 

Forskeren, filosofen, pedagogen, forfatteren, politikeren og amatørmusikeren Regi Th. Enerstvedt fylte 75 år 7. juni. Marxist Forlag, kolleger, tidligere elever og venner
hedrer ham med et festskrift, gjennom en rekke personlige og vitenskapelige artikler, bokomtaler og intervju. Jubilanten selv kommer til orde gjennom en ny vitenskapelig
artikkel og et intervju.

Bidragsytere er: Jan Askelund, John I. Henriksen, Bjørn Marthinsen, Benny Karpatschof (Dk), Charlotte Mathiassen (Dk), Yngve Hammerlin, Arnulf Kolstad, Uffe Juul Jensen (Dk), Erik Fjell, Stephen Dobson, Arvid Fennefoss, Arnfinn Muruvik Vonen, Øivind Haaland, Erik Ness, Oscar Dybedahl, Marielle Leraand og Kåre André Nilsen.

Publisert 26. aug. 2013 10:49 - Sist endret 21. sep. 2020 14:45