Drugsdealers, gender en straatkapitaal

Heidi Grundetjern og Sveinung Sandberg har nylig publisert artikkelen 'Drugsdealers, gender en straatkapitaal' i det nederlandske tidsskriftet Justitiële verkenningen.

Artikkelen er en omarbeidet og oversatt versjon av en artikkel tidligere publisert i European Journal of Criminology, og handler om kvinner som selger narkotika. Forfatterne konkluderer med at selv om kvinner møter langt flere hindringer enn menn, kan de være suksessrike 'dealere'. Artikkelen kretser rundt fire strategier kvinner bruker for å manøvrere i rusøkonomien: De prøver å unngå seksuelle relasjoner, dyrker en voldelig identitet, løsriver seg fra følelser og er spesielt imøtekommende og hjelpsomme overfor kunder.

Publisert 5. sep. 2013 09:10 - Sist endret 19. sep. 2016 14:15