Betingelsesløs fred: Israelsk-palestinske forhandlinger i forkledning

Kampen om forhandlingsrammen er en ofte oversett del av fredsprosesser, ettersom den foregår utenfor den etablerte arenaen for forhandlinger. I realiteten legger definisjonsprosessen sentrale føringer for hva som kan diskuteres når partene møtes. I artikkelen «Betingelsesløs fred: Forhandlinger i forkledning» viser Anja Sletteland og Jørgen Jensehaugen at historien gjentar seg i fredsprosessen mellom Israel, palestinerne og araberstatene. Artikkelen tar for seg det israelske motsvaret til de amerikanske presidentene Barack Obamas og Jimmy Carters helhetlige fredsinitiativ for Midtøsten, å kreve «forhandlinger uten betingelser». Gjennom å ta eierskap til konfliktens normative nullpunkt og fremstille sine egne krav som «tilbud», bidro den israelske strategien i begge tilfellene til å endre amerikanernes holdning til fredsprosessen.

 

Artikkelen kan leses i Babylon, Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier

Publisert 20. juni 2013 09:13 - Sist endret 29. okt. 2014 13:21