Avatarpolitikk og visuell retorikk

Anne Krogstad har skrevet artikkelen "Avatarpolitikk og visuell retorikk". Tema er bruk av Facebook i norsk politisk kommunikasjon, nærmere bestemt profilbilders visuelle retorikk og respons. Hvordan kan bilder på nettet, lansert i et rom utenfor det vi gjerne regner som den virkelige verden, anvendes av politikere på måter som gjør at folk likevel ser politikerne som tilstedeværende, nære og levende? Teoretisk utgangspunkt er fotografiers særegne kvaliteter når det gjelder å skape umiddelbarhet, nærhet og realisme.

Du kan lese artikkelen i Tidsskrift for samfunnsforskning, 02/2013

Først drøftes statsminister Jens Stoltenbergs retoriske bruk av profilbilder i lys av det som i artikkelen er kalt «avatarpolitikk». Dette er syntetisert politikk i visuell, personifisert form. Deretter analyseres 780 kommentarer til Stoltenbergs profilbilder kvantitativt og kvalitativt. I hvilket omfang, med hvilke kjønnsfordeling, hvordan og med hvilken grad av tilslutning blir Stoltenbergs tre hovedprofilbilder kommentert? Avatarpolitikken bygger ned skillet mellom politiske ledere og folk. Fremfor å presse bestemte budskap inn i mottakerne, lager man en uformell politisk plattform rundt profilbilder, et lavterskelmøtested, der man henter ut respons fra kommentatorer ved å legge seg tett opptil en spill-liknende deltakelse mange av dem allerede er fortrolige med. Det mannlig dominerte kommentarfellesskapet, som preges av oppslutning og entusiasme, er riktignok skjørt og ustabilt, og det er til tider preget av usakligheter og vås. Men i politisk sammenheng er det ikke trivielt.

Publisert 23. mai 2013 13:00 - Sist endret 15. des. 2021 11:13