2013

Publisert 3. okt. 2013 11:23

Ragnhild Brusdal and Ivar Frønes have written the article "The purchase of moral positions" published in the journal International Journal of Consumer Studies.

Publisert 20. sep. 2013 10:04

Lars Mjøset har publisert en artikkel i Agoras temanummer om blues (redigert av Geir O.Rønning). Den tar for seg forskningen omkring en spesiell gren av den afrikansk-amerikanske musikktradisjonen, nemlig funken.

Les mer på www.idunn.no

Publisert 5. sep. 2013 08:46

In an article published in Economic and Industrial Democracy Anne Lise Ellingsæter addresses the status of gender segregation in the Scandinavian welfare states. Relatively fast occupational desegregation in recent years has moved Denmark, Norway and Sweden from the group of highly to moderately gender segregated labour markets, and women’s share of management positions is rising. Weakening gender essentialist ideas is likely to be a main driver of desegregation.

Read more at sagepub.com

Publisert 30. aug. 2013 09:23

In an article published in Regional Studies Terje Wessel  has investigated the growth of market income inequality in the Oslo region of Norway between 1993 and 2004. He shows that most of the change occurred within knowledge-intensive business services, and further within demographic subgroups.

Read more about the article and download the article in full text (for subscribers) at www.tandfonline.com

Publisert 19. aug. 2013 09:06

Anne Lise Ellingsæter og Eirin Pedersen har skrevet artikkelen "Politiques familiale et fécondité en Norvège: une question de genre et de classe sociale", publisert i tidsskriftet Politiques sociales et familiales nr. 112. Spørsmålet som analyseres er hvilken betydning unge voksne tillegger familiepolitikk for valget om å få barn, og om kjønn og klasse påvirker disse vurderingene. Datamaterialet består av 90 semi-struktuerte intervjuer.

 

Publisert 21. juni 2013 08:25

At any time, as many as one in four individuals in a population may not be able to develop preferences and place trust in providers or act upon what he or she knows or wants because of immaturity or limited mental or physical capacity. Lise Kjølsrød in an article in Nordic Social Work Research presents six cases of dependent individuals and demonstrates how the situations of incompetent individuals are more prone to error, conflict and self-serving biases by representatives and professionals than the situations of autonomous clients.

The full text of the article is available at Taylor & Francis Online

Publisert 21. juni 2013 07:59

Rock climbing, collecting, role-playing, backpacking, and many other complex activities are part of the expanding cultural repertoire of modern societies. In an article in Sociology Lise Kjølsrød investigates how the communities that are formed by these activities stretch their commitments into the real world. She contends that complex leisure constitutes a democratically important but somewhat concealed political channel that fits modern citizens’ way of life.

The full article is available at Sage Journals

Publisert 20. juni 2013 10:39

Marit Falkum Enerhaug og Håkon Larsen har skrive ein artikkel om norsk filmpolitikk. Norsk filmpolitikk har gjennomgått ei rekke endringar i løpet av 2000-talet, og filmpolitikken har segla opp som eit av dei store satsingsområda i norsk kulturpolitikk. Ved ein systematisk gjennomgang av dei kulturpolitiske endringane på filmområdet søkjer de å svare på fylgjande forskingsspørsmål: Kva for kulturpolitiske endringar relatert til film har funne stad på 2000-talet i Noreg? Kva argumenter har dei vore basert på og korleis har dette endra forvaltning av norsk film?

Hele artikkelen kan leses i Nordisk kulturpolitisk tidskrift

Publisert 20. juni 2013 09:13

Kampen om forhandlingsrammen er en ofte oversett del av fredsprosesser, ettersom den foregår utenfor den etablerte arenaen for forhandlinger. I realiteten legger definisjonsprosessen sentrale føringer for hva som kan diskuteres når partene møtes. I artikkelen «Betingelsesløs fred: Forhandlinger i forkledning» viser Anja Sletteland og Jørgen Jensehaugen at historien gjentar seg i fredsprosessen mellom Israel, palestinerne og araberstatene. Artikkelen tar for seg det israelske motsvaret til de amerikanske presidentene Barack Obamas og Jimmy Carters helhetlige fredsinitiativ for Midtøsten, å kreve «forhandlinger uten betingelser». Gjennom å ta eierskap til konfliktens normative nullpunkt og fremstille sine egne krav som «tilbud», bidro den israelske strategien i begge tilfellene til å endre amerikanernes holdning til fredsprosessen.

 

Artikkelen kan leses i Babylon, Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier

Publisert 6. juni 2013 13:17

Heidi Østbø Haugen has published a new article about African Pentecostal churches in Guangzhou, China. She explains that, in contrast to the government-approved  nondenominational church for foreigners, these churches and their congregations are marginalized, but in the churches the African migrants take centre stage.

First, Africans are given responsibility for evangelizing the Gospel, as Europeans are seen to have abandoned their mission. Second, China is presented as a pivotal battlefield for Christianity. And finally, Guangzhou is heralded for its potential to deliver divine promises of prosperity. This geographical imagery assigns meaning to the migration experience, but also reinforces ethnic isolation.

The full text is available on the African Studies Review website

Publisert 6. juni 2013 09:19

Recent developments in class analysis, particularly associated with so-called ‘cultural class analysis’; have seen the works of Pierre Bourdieu take centre stage. Through a critique of some recent attempts by British authors to develop a ‘Bourdieusian’ class theory, Magne Flemmen, in this paper published in The British Journal of Sociology, reasserts the centrality of the relations of power and domination that used to be the domain of class analysis. The paper suggests some elements central to a reworked class analysis that benefits from the power of Bourdieu's ideas while retaining a perspective on the fundamentals of class relations in capitalism.

The paper is available in full text at The British Journal of Sociology

Publisert 23. mai 2013 13:00

Anne Krogstad har skrevet artikkelen "Avatarpolitikk og visuell retorikk". Tema er bruk av Facebook i norsk politisk kommunikasjon, nærmere bestemt profilbilders visuelle retorikk og respons. Hvordan kan bilder på nettet, lansert i et rom utenfor det vi gjerne regner som den virkelige verden, anvendes av politikere på måter som gjør at folk likevel ser politikerne som tilstedeværende, nære og levende? Teoretisk utgangspunkt er fotografiers særegne kvaliteter når det gjelder å skape umiddelbarhet, nærhet og realisme.

Du kan lese artikkelen i Tidsskrift for samfunnsforskning, 02/2013

Publisert 2. mai 2013 11:25

De fleste har fortalt eller hørt historier om utskeielser i fylla. Likevel tenker de færreste over at fyllehistorier eller drikkehistorier er en egen sjanger, med relativt klart definert struktur, typiske tema og gjenkjennbart språk. I denne artikkelen viser Sébastien Tutenges og Sveinung Sandberg fram særtrekkene ved unges fyllehistorier. Forfatterne beskriver hvilke sammenhenger disse fortellingene ofte dukker opp i og diskuterer hvordan de brukes til å underholde, trekke moralske grenser og overkomme traumatiske opplevelser. Mange drikkepisoder har historienes gjenkjennelige struktur og tema, og kan ses som iscenesettelser av velkjente fyllehistorier. Forfatterne argumenter derfor for at historier ikke bare bearbeider opplevelser, men også motiverer og inspirerer atferd.

Les mer på www.sciencedirect.com

Publisert 11. mars 2013 08:18

Anne Lise Ellingsæter har skrevet artikkelen "Den kvinnliga lönearbetaren - teoretiska spår". Spørsmålet som diskuteres er i hvilken grad – og på hvilke måter – kvinners lønnsarbeid har vært teoretisert som et avvik og et problem fra 1960-tallet og frem til idag.

Artikkelen er publisert i antologien "Arbete och jämställdhet - forändringar under femtio år", redigert av Eva Blomberg og Kirsti Niskanen, utgitt på SNS Forlag. Antologien tar utgangspunkt i 1960-tallets likestillingsdiskusjon knyttet til boka "Kvinnors liv och arbete" (SNS).

Les mer om boka på www.sns.se

Publisert 8. mars 2013 14:12

Lena Magnusson Turner and Terje Wessel have, in a new article, analysed relocation in Oslo, Norway, between 1998 and 2008 for members of ten minority groups along three overlapping dimensions: upwards in the neighbourhood hierarchy, outwards from the inner city to all suburbs, and westwards from a less affluent to a more affluent part of the region.

Read their results and the resulting discussion on the discrepancy between spatial assimilation theory and the results in Geografiska Annaler: Series B, Human Geography