Europeiske og amerikanske universiteters problemer og utfordringer

Ragnvald Kalleberg har publisert en artikkel om problemer og oppgaver i høyere utdannelse, "The Cultural and Democratic Obligations of Universities" (s. 88-124).

Han analyserer universiteter som særegne kunnskapsorganisasjoner og konkretiserer drøftingen gjennom å fokusere på tradisjoner og nyere utviklngstrekk i norsk høyere utdannelse.

Artikkelen foreligger i en artikkelsamling  på Cambridge Scholars Publishing: Academic Identities—Academic Challenges? American and European Experience of the Transformation of Higher Education and Research.

Mer informasjon på forlagets nettside

Publisert 16. mai 2012 14:13 - Sist endret 19. sep. 2016 14:15