Is cannabis use normalized, celebrated or neutralized? Analysing talk as action

Sveinung Sandberg har publisert denne artikkelen i Addication Research & Theory som utfordrer den dominerende forståelsen av illegal rusmidler som normaliserte.

Les mer på Addiction Research & Theory

 

Artikkelen beskriver de forskjellige diskursive repertoar hasjrøykere bruker når de forteller om stoffet. Disse reflekterer de tre grunnleggende teoretiske forståelsene av cannabis, kjent fra andre studier. Når alle tre opptrer samtidig, i det samme datamaterialet, utfordrer det alle tre teoritradisjonene. Artikkelen argumenterer for at denne interdiskursiviteten bare kan forstås hvis vi ser dem med bakgrunn i stigmateori.

Arbeidet er knyttet til Cannabisprosjektet, et samarbeid mellom Willy Pedersen, Eirik Hammersvik og Sveinung Sandberg.

Publisert 12. juni 2012 08:53 - Sist endret 7. okt. 2013 10:34