The importance of culture for cannabis markets: Towards an Economic Sociology of Illegal Drug Markets

Sveinung Sandberg har nylig publisert en artikkel i British Journal of Criminology. Med utgangspunkt i økonomisk sosiologi utfordrer han tradisjonell økonomisk teori ved å vise hvor viktig kultur er for marked. Empirien er en beskrivelse og sammenligning av tre forskjellige cannabismarked. Konklusjonen er at det bør utvikles en særegen økonomisk sosiologi for illegale marked, og at marked/økonomi er et felt som ikke bør overlates til økonomene.

Du kan lese mer om artikkelen på The British Journal of Criminology

Arbeidet er knyttet til Cannabisprosjektet, et samarbeid mellom Willy Pedersen, Eirik Hammersvik og Sveinung Sandberg.

Publisert 12. juni 2012 09:24 - Sist endret 7. okt. 2013 10:34