Conduct disorder symptoms and subsequent pregnancy, child-birth and abortion: A population-based longitudinal study of adolescents

Willy Pedersen og Arne Mastekaasa har undersøkt sammenhengen mellom atferdsproblemer og graviditet, abort og fødsler hos unge kvinner. Det ble avdekket særlig sterk sammenheng til seinere aborter.

Artikkelen er publisert i Journal of Adolescence Volume 34 Issue 5, oktober 2011.

Publisert 30. aug. 2011 16:10 - Sist endret 4. juni 2015 13:39