Finnes det en talentreserve?

Betydningen av klassebakgrunn og karakterer for oppnådd utdanning.

Artikkelen er skrevet av prof. Marianne Nordli Hansen.

I artikkelen «Finnes det en talentreserve? Betydningen av klassebakgrunn og karakterer for oppnådd utdanning» har Marianne Nordli Hansen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO) sett på i hvilken grad evner avgjør hva slags utdanning man tar, og i hvilken grad andre forhold, som klassebakgrunn, spiller en rolle for hva man oppnår.

For å komme frem til hvordan evner, sosial klasse og utdanning henger sammen, har hun studert ungdom i fødselskullene 1985–1987. Oppnådde karakterer etter niende klasse i disse kullene sammenholdes med hva de har oppnådd av utdanning i en alder av 22.

- Det er ikke slik at ungdom med like karakterer, men ulik bakgrunn, gjør de samme valgene i videregående skole eller oppnår samme type høyere utdanning. Karakterer har stor betydning for hva slags utdanning man oppnår, men det har også elevenes sosiale klassebakgrunn. Og det er ikke bare foreldrenes klasseposisjon som har betydning, men også besteforeldrenes sosiale posisjon, skriver Nordli Hansen.

75 prosent av dem med andregenerasjons tilhørighet i eliten og gjennomsnittlig karakterer velger allmennfaglig studieretning. Blant dem som har arbeiderklassebakgrunn i minst to generasjoner og samme karakternivå, er det 25 prosent som tar samme valg.

- Det er altså ikke slik at rekrutteringen til høyere utdanning er en refleksjon av fordelingen av evner og talent i befolkningen. Tvert imot er det store forskjeller blant dem som skårer likt når det gjelder skoleprestasjoner, skriver Nordli Hansen.

Publisert 20. sep. 2011 08:52