Patterns of Participation. Engagement among ethnic Minorities and the Native Population in Oslo and Stockholm

Jon Rogstad har sammen med Gunnar Myrberg ved Uppsala Universitet skrevet ”Patterns of Participation. Engagement among ethnic Minorities and the Native Population in Oslo and Stockholm”, i Laura Morales og Marco Giugni (red.), Social Capital, Political Participation and Migration in Europe. Making Multicultural Democracy Work?, publisert hos Palgrave.

Det er en utbredt oppfatning at deltakelse og integrering er to sider av samme sak. Rogstad og Myrberg utfordrer denne oppfatningen, og spør etter betydningen av ulike politiske regimer. Utgangspunktet er en sammenlikning mellom politisk deltakelse blant etniske minoriteter og de respektive innfødtbefolkningene i Oslo og Stockholm.

Les mer om Social Capital, Political Participation and Migration in Europe.

Publisert 15. mars 2011 10:49 - Sist endret 13. mai 2016 11:32