Nytt Norsk Tidsskrift

Årets 4. utgave av Nytt Norsk Tidsskrift er ute med artikler fra blant annet Gunn Elisabeth Birkelund og Hans Erik Næss. Lederen er skrevet av Cathrine Holst.

Etter terroren

Leder av Cathrine Holst

Culcom - kulturell kompleksitet

Artikkel av Gunn Elisabeth Birkelund

Culcom var aldri ment å skulle være et senter for fremragende forskning. I stedet for spissing av innsatsen, slik tanken har vært bak etableringen av sentre for frem-ragende forskning, var Culcom det motsatte: Man skulle tenke bredt og favne vidt. Faktisk over fem fakultet. Ambisjonene var det altså ingenting å si på.

Et forsvar for den eklektiske sosiologi

Artikkel av Hans Erik Næss

Hjernevask, kåringen av Norsk sosiologisk kanon, evalueringen av faget bestilt av Norges forskningsråd: 2010 var et brytningsår i norsk sosiologi. På samme tid er dette innslagspunkter til en større debatt: retten til å utøve intellektuell nysgjerrighet uten å bry seg om faglige grensedragninger. På den måten blir det lettere for sosiologer å oppsøke nærliggende kunnskapsfelt i stedet for å bli hjemsøkt av dem etterpå.

 

Publisert 6. des. 2011 11:12 - Sist endret 8. okt. 2014 15:07