Fra likhet og brorskap til frihet. Et forsvar for frihet som tema for empirisk samfunnsvitenskap

Samfunnsvitenskapelige studier av frihet har i overraskende liten grad vært gjort til tema for empirisk samfunnsforskning, mener Gunnar C. Aakvaag.

I artikkelen «Fra likhet og brorskap til frihet. Et forsvar for frihet som tema for empirisk samfunnsvitenskap» diskuterer han hvorvidt frihet er forenelig med det naturvitenskapelige verdensbildet, og hvordan en samfunnsvitenskapelig frihetstypologi som er anvendelig for empiriske studier bør se ut. 

Aakvaag hevder at menneskets frihet har flere dimensjoner og at samfunnsvitere som skal studere den derfor trenger et flerdimensjonalt frihetsbegrep.

Han håper flere vil studere dette temaet.

- Frihetens store betydning i dagens moderne samfunn burde anspore både norske og internasjonale samfunnsvitere til i større grad å gjøre frihet til eksplisitt tema for forskning, skriver forskeren.

Tidsskriftet kan lastes ned fra Institutt for samfunnsforskning (PDF).

Publisert 24. nov. 2011 15:42 - Sist endret 6. juli 2017 10:19