Cannabis og sosialhjelp

Professor Willy Pedersen har koplet data fra Ung i Norge longitudinell med registerdata. Jevnlige brukere av cannabis har kraftig økt sannsynlighet for å ende opp som mottakere av sosialhjelp. 

Studien er publisert i Addiction og har ledet til debatt: Skyldes det stoffet selv, eller kriminalisering og kulturen rundt stoffet? 

Publisert 21. nov. 2011 10:26