Agora - Nr. 1, 2011. Tema: Nyliberalisme

Redaksjonelt

 • Arne Johan Vetlesen: Nyliberalisme – en revolusjon for å konsolidere kapitalismen
 • Lars Mjøset: Nyliberalisme, økonomisk teori og kapitalismens mangfold. Noen historiske  linjer og en norsk kasusstudie
 • Ole Jacob Madsen: Nyliberalismens sosialpsykologi. Dany-Robert Dufours kritikk av  nyliberalismen
 • David Harvey: Nyliberalismen og gjenopprettelsen av klasseherredømmet
 • Wendy Brown: Nyliberalismen og slutten på det liberale demokratiet
 • Slavoj Žižek: Permanent økonomisk unntakstilstand
 • Pierre Bourdieu: Statens venstre og høyre hånd
 • Pierre Bourdieu: Myten om «globaliseringen» og den europeiske velferdsstaten

Bokanmeldelser om nyliberalisme

 • Jørgen Sandemose, Kritikk av globaliseringsteorien. Om nødvendig forståelse av produksjonsmåter og verdensmarked, anmeldt av Tore Linné Eriksen
 • Slavoj Žižek, Living in the End Times, anmeldt av Hans Ebbing
 • Will Atkinson, Class, Individualisation and Late Modernity. In Search of the Reflexive Worker, anmeldt av Magne Flemmen
 • Loïc Wacquant, Punishing the Poor. The Neoliberal Government of Social Insecurity, anmeldt av Victor Lund Shammas
 • Loïc Wacquant, Urban Outcasts. A Comparative Sociology of Advanced Marginality, anmeldt  av Victor Lund Shammas
 • Jamie Gough & Aram Eisenschitz med Andrew McCulloch, Spaces of Social Exclusion, anmeldt av Jan Hesselberg
 • Samir Amin, Ending the Crisis of Capitalism or Ending Capitalism?, anmeldt av Jan Hesselberg
 • David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, anmeldt av Jan Hesselberg
 • Michael Hardt & Antonio Negri, Empire og David Harvey, The New Imperialism, anmeldt av Ann Cecilie Bergene
 • Alex Callinicos, Bonfire of Illusions. The Twin Crises of the Liberal World, anmeldt av Stein Sundstøl Eriksen
 • Tony Judt, Ill Fares the Land. A Treatise on our Present Discontents; Jeff Madrick, The Case for Big Government; Richard A. Posner, A Failure of Capitalism. The Crisis of ’08  and the Descent into Depression og Joseph Stiglitz, Freefall. Free Markets and the  Sinking of the Global Economy, anmeldt av Dag Einar Thorsen

Bokessay

 • Gisle Selnes: De dekonstruktive dyrene; eller Heidegger avec Defoe (om Jacques Derrida, Seminaire La bête et le souverain. Volume II (2002–2003))

Bokanmeldelser

 • Øyvind Pålshaugen, Passasjer hos Derrida, Platon, Aristoteles. Studier i utførelsen av  filosofi, anmeldt av Richard Sørli
 • Joan Roughgarden, The Genial Gene. Deconstructing Darwinian Selfishness, anmeldt av Roar Høstaker
 • Guiseppe Mazzotta, Cosmopoiesis. Renessansens prosjekt, anmeldt av Unn Irene Aasdalen
 • Niklas Luhmann, Økologisk kommunikasjon, anmeldt av Eric Lawrence Wiik
   
Publisert 3. juni 2011 10:21 - Sist endret 13. sep. 2018 11:12