Pooling of Economic Resources: A Comparison of Norwegian Married and Cohabiting Couples

Hvordan organiserer samboere og gifte par sin økonomi? Spiser den ene biff mens den andre spiser grøt? En ny artikkel av Torkild Hovde Lyngstad, publisert i European Sociological Review, tar opp dette.

Mer informasjon om artikkelen finnes på https://academic.oup.com/esr/article/27/5/624/596670/Pooling-of-Economic-Resources-A-Comparison-of

I artikkelen, som er et samarbeid med Turid Noack (Statistisk sentralbyrå) og Per Arne Tufte (Høgskolen i Oslo), sammenlignes samboerpar og gifte par med det siktemål å etablere om det er forskjeller de to gruppene mellom, selv når forholdets varighet, om de har barn i husholdningen og andre forhold er hensyntatt. Resultatene kan ha sosialpolitisk betydning, all den tid samboerskapet stadig blir mer regulert.

Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 29. mars 2017 12:45