Nytt Norsk Tidsskrift - Nr. 04 2010

Cathrine Holst har skrevet lederen i denne utgaven av Nytt Norsk Tidsskrift, og Willy Pedersen har bidratt med artikkelen Sosiologi i gettoen og debattinnlegget Papes påfunn, Sirus problem.

Tidsskriftet er tilgjengelig på Idunn - Norsk tidsskriftsdatabase.

Leder

Sinnelagshelvete? (side 353-354)
av Cathrine Holst

Artikler

Primum non nocere? - Om overmot og varsomhet i helsetjenesten (side 355-365)

av Berit Bringedal og Oddgeir Osland

Et sentralt problem i norsk helsevesen er at vi benytter ressurser på tiltak som har liten eller ingen effekt. Det tankemessige grunnlaget for slike feil-prioriteringer er kombinasjonen av gode hensikter, søken etter bekreftelse og plikten til handling. En annen tilnærming, motivert av antikkens legeethos, vil innebære andre – og bedre – prioriteringer.

Da feminismen ble for upolitisk (side 367-377)

av Synnøve Skarsbø Lindtner

Med sin ukebladinspirerte innpakning og fokus rettet mot kvinners hverdagslige og personlige problemer, lyktes det feministiske bladet Sirene i å politisere et stort antall norske kvinner på 1970-tallet. Innenfor kvinne-bevegelsen fantes det imidlertid ulike syn på hva det politiske dreide seg om, og for mange var Sirenes politiske profil ikke politisk nok.

Tilslørt fredspolitikk (side 379-387)

av Kristian Berg Harpviken og Inger Skjelsbæk

Det virker tilslørende når utenriksminister Jonas Gahr Støre hevder at det er harmoni mellom freds- og sikkerhetspolitikk. Norge har egne interesser og må selvfølgelig sikre disse, men en troverdig fredspolitikk krever et avklart etisk fundament. 

For mange fattige kunstnere? (side 389-399)

av Per Mangset, Mari Torvik Heian og Knut Løyland

Å fjerne lavinntektsproblemet blant kunstnere har vist seg vanskelig. På kunstfeltet danner det seg stadig en reservearmé av arbeidsløse eller undersysselsatte kunstnere. Men ser vi på feltet som helhet, kan dette også ha positive effekter.

Essay

Farskapningen - Betraktninger over makten i et barnesete (side 401-409)

av Thorgeir Storesund Kolshus

Fremragende

ESOP - et forskningssenter med definisjonsmakt (side 411-420)

av Einar Øverbye

Portrett

Sosiologi i gettoen (side 421-428)

av Willy Pedersen

Kommentar

Hjernevaskens teori (side 430-435)

av Roar Høstaker

Rapport

Korrupsjon i kina - kommet for å bli? (side 437-442)

av Arne Jon Isachsen

Debatt

Er fusjonar lønsamt? - Om faktagrunnlaget for Stjernø-utgreiinga (side 443-446)

av Rasmus Slaattelid

Feminismens fremtid? - Replikk til Jorunn Økland (side 447-449)

av Sindre Bangstad

Papes påfunn, Sirus problem (side 447)

av Willy Pedersen

EU-kamp og makta (side 450-451)

av Christer Gulbrandsen

Neumann, Europa og steppene (side 451)

av Tore Nedrebø

Publisert 15. des. 2010 10:48 - Sist endret 15. des. 2021 11:03