Artikler i Nytt Norsk Tidsskrift

Flere av instuttets ansatte har bidratt i det tredje nummeret av Nytt Norsk Tidsskrift.

 • Alt er ikke positivismestrid (side 241-242) - Leder
  av Cathrine Holst
   
 • Samfunnsvitenskapen og den naturalistiske utfordringen (side 264-277)
  av Gunnar C. Aakvaag

  Naturalistiske perspektiver på mennesket er i vinden for tiden både innenfor og utenfor akademia. Årsaken er en rivende utvikling og strøm av nye og interessante forskningsresultater innen naturvitenskapelige og naturvitenskapelig inspirerte disipliner som molekylærbiologi, nevrobiologi, sosiobiologi, atferdsgenetikk, evolusjonspsykologi og kognisjonsvitenskap. Hvordan skal vi tradisjonelle samfunnsvitere forholde oss til disse nye perspektivene på mennesket?
   
 • Unaivt om tillit (side 318-321)
  av Lise Kjølsrød

Les mer om den siste utgaven på Norsk tidsskriftsdatabase.

 

Av Frank Paul Silye
Publisert 28. sep. 2010 13:55 - Sist endret 15. des. 2021 11:00