Hva er det med hybride organisasjoner?

Professor Fredrik Engelstad har sammen med Kari Steen-Johnsen skrevet denne innledningen til spesialnummeret av Nordiske Organisasjonsstudier,  om ”hybride organisasjoner”.

Nordiske Organisasjonsstudier 12 (3) :3-7

I denne innledningen til spesialnummeret om ”hybride organisasjoner” argumenterer redaktørene for at ideen om hybriditet har en berettigelse i studier av ulike typer organisasjoner. Selv om alle organisasjoner er motsetningsfylte, er det noen organisasjoner som på spesielle måter som inviterer til en særegen betraktning. Slik begrepet hybriditet defineres her, knyttes det til motsetningsfylte forhold i en organisasjon som i siste instans ikke lar seg løse, hva enten det dreier seg om mål, midler, kultur eller praksisformer.

Den langsiktige interessen i studiet av hybride organisasjoner ligger ikke i å klassifisere organisasjoner i seg selv, men å forstå mangfoldet i virkemåter. Mange hybride eller proto-hybride organisasjoner kan leve ganske godt med sine indre motsetninger i lange perioder. Ett interessant spørsmål er da hvilke spesielle krav som stilles til de som leder slike organisasjoner, for å få dem til å fungere. Andre spørsmål dreier seg om hvilke spesielle konfliktformer de preges av og hvilke overlevelsesstrategier de utvikler dersom motsetningene settes på spissen.

Publisert 25. jan. 2011 10:05 - Sist endret 19. sep. 2016 14:08