«For mors skyld». Utdanning, takknemlighet og status blant unge med pakistansk og indisk bakgrunn.

Stipendiat ved ISS, Mariann Stærkebye Leirvik, har skrevet en artikkel som retter søkelyset mot hvorfor det oppleves som viktig å innfri foreldrenes utdanningsønsker, og hva foreldrene gjør for å påvirke de unges utdanningsvalg. Artikkelen baserer seg på dybdeintervjuer med 23 unge norske med indisk og pakistansk bakgrunn. Artikkelen har nylig blitt publisert i Tidsskrift for ungdomsforskning

Tidsskriftside

Artikkelen retter søkelyset mot hvorfor det oppleves som viktig å innfri foreldrenes utdanningsønsker, og hva foreldrene gjør for å påvirke de unges utdanningsvalg. Artikkelen baserer seg på dybdeintervjuer med 23 unge norske med indisk og pakistansk bakgrunn. Dette er ungdom som ser sin utdanning som symbol på takknemlighet overfor foreldrene, ettersom foreldrene gjennom migrasjonen har økt barnas muligheter til å ta høyere utdanning. I tillegg er de unges utdanning av stor betydning for familiens anseelse i deres etniske nettverk. En del av de unge internaliserer foreldrenes utdanningspreferanser, og noen foreldre overfører en stå-på-holdning til sine barn. Disse aspektene bidrar samlet til å skape et ekstra driv hos de unge.

Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 13. des. 2010 09:40