Den poetiske fantasi

Torben Hviid Nielsen bidrar med essayet “Lykke Pers ulykke. Om moderniteter, identiteter og egentlighed” til Rasmus Antoft, Michael Hviid Jacobsen & Lisbeth B. Knudsen (red.): Den poetiske fantasi – samfundsvidenskab gennem fiction, Aalborg Universitetsforlag.

Den poetiske fantasi – om forholdet mellom sosiologi og fiksjon handler om hvordan den sosiologiske vitenskap faglig og tverrfaglig kan berikes ved at la seg inspirere av og inndra forståelser og perspektiver fra fiksjonens verden. Fiksjonen – forstått på mangfoldige måter – utgjør kilden til den poetiske fantasi, som kan stimulere vår nysgjerrighet og åpenhet i forhold til å beskrive, undersøke, analysere og kritisere det sosiale. Fiksjonen, slik den fremlegges i denne boken, er uttrykk for en engasjert og kreativ innstilling til det å utøve sosiologi.

 

I antologiens bidrag viser en bred skare av nordiske og internasjonale forskere, på forskjellige måter, hvordan den poetiske fantasi kan gi kreative innspill til fortolkning og fremstilling av sosiologisk viten gjennom dens mangefasetterte uttrykksformer, sjangre, metaforer og dramatiske plots, som kan inspirere til mer nyanserte og presise sosiologiske representasjoner. Samtidig illustreres det, hvordan denne kreative og intuitive fantasi kan problematisere gjengse og dogmatiske forestillinger om det sosiale, skape nye erkjennelser og inspirere til nye og uventede problemstillinger i form av innsikter, som har deres opphav i noveller, romaner, dikt, film, musikk og andre kunstformer.
 

 

Av Frank Paul Silye
Publisert 28. sep. 2010 00:00 - Sist endret 17. okt. 2019 10:50