Utbredt men annerledes Cannabiskultur og normalisering av hasj i Norge

Cannabiskultur i Norge, geografisk fordelingspolitikk og endringer i nettverksmønstre er blant temaene i årets siste utgave av Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS).

Blant unge menn i slutten av tjueårene har en av tre prøvd cannabis. Det er også en utbredt forståelse at hasj er blitt et «normalt» rusmiddel, på linje med alkohol. I forskningslitteraturen er dette kjent som kulturell normalisering.

Forsker Sveinung Sandberg ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har studert norsk cannabiskultur og normalisering av hasj. I artikkelen utvikler han en ny teoretisk forståelse av begrepet subkultur og bruker dette til å forstå den sosiale og symbolske meningen knyttet til cannabis.

Utbredt, men annerledes

Et hovedpoeng i Sandbergs artikkel er at selv om flere bruker cannabis, er ikke dette blitt “normalt”. Cannabiskulturen er kompleks og brukes på forskjellige måter, men den er alltid vevd inn i kulturelt annerledeshet.

Sandberg mener elementene i cannabiskulturen fortsatt er preget av 1960 og 70-tallets sosiale trender og politiske bevegelser. Den består av en samling kulturelle elementer som kretser rundt politisk opposisjon, solidaritet og natur. Den symbolske meningen hasj har er altså tett knyttet til annerledeshet.

Publisert 14. des. 2010 10:07 - Sist endret 6. juli 2017 10:18