2010

Publisert 25. jan. 2011 10:05

Professor Fredrik Engelstad har sammen med Kari Steen-Johnsen skrevet denne innledningen til spesialnummeret av Nordiske Organisasjonsstudier,  om ”hybride organisasjoner”.

Nordiske Organisasjonsstudier 12 (3) :3-7

Publisert 15. des. 2010 10:48

Cathrine Holst har skrevet lederen i denne utgaven av Nytt Norsk Tidsskrift, og Willy Pedersen har bidratt med artikkelen Sosiologi i gettoen og debattinnlegget Papes påfunn, Sirus problem.

Publisert 22. nov. 2010 09:01

Ragnvald Kalleberg har bidratt med kapitlet "The Ethos of Science and the Ethos of Democracy" i en ny artikkelsamling rediget av Craig Calhoun. Robert K. Merton: Sociology of Science and Sociology as Science. New York: Columbia University Press.

Publisert 5. okt. 2010 00:00

Atle Wehn Hegnes har bidratt med kapitlet 'Der Schutz der geographischen Nahrungsmittelherkunft in Norwegen als Ubersetzungs- und Transformationsprozess' i 'Essen in Europa Kulturelle »Rückstände« in Nahrung und Körper'.

Publisert 28. sep. 2010 00:00

Torben Hviid Nielsen bidrar med essayet “Lykke Pers ulykke. Om moderniteter, identiteter og egentlighed” til Rasmus Antoft, Michael Hviid Jacobsen & Lisbeth B. Knudsen (red.): Den poetiske fantasi – samfundsvidenskab gennem fiction, Aalborg Universitetsforlag.

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stipendiat ved ISS, Mariann Stærkebye Leirvik, har skrevet en artikkel som retter søkelyset mot hvorfor det oppleves som viktig å innfri foreldrenes utdanningsønsker, og hva foreldrene gjør for å påvirke de unges utdanningsvalg. Artikkelen baserer seg på dybdeintervjuer med 23 unge norske med indisk og pakistansk bakgrunn. Artikkelen har nylig blitt publisert i Tidsskrift for ungdomsforskning

Tidsskriftside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Cathrine Holst debuterer som redaktør av Nytt Norsk Tidsskrift med et dobbeltnummer om Norge og verden, vitenskap og samfunn, kriser, klasser, dannelse, dop – og en hel del annet.

Aftenposten kommenterer den nye redaksjonen, mens Dagbladet drøfter Helene Aarseths artikkel om likestilte middelklasseforeldre som jobber altfor mye.

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stipendiat ved ISS, Øyvind Nicolay Wiborg, har sammen med Rasmus Juul Møberg, Aalborg University, Denmark, skrevet en artikkel om i hvilken grad sosial bakgrunn kan ha betydning for arbeidsledighet. Med utgangspunkt i data fra Norge og Danmark, gis det en sammenligning. Artikkelen har nylig blitt publisert i tidsskriftet, "Work, Employment and Society".

Tidskriftsside