English version of this page

Publikasjoner - Side 8

Publisert Dec. 10, 2015 11:30 AM

"The delegates who gather at COP21 will define the boundaries for climate change that are considered acceptable and achievable, but it is individuals who will ultimately decide the future," writes Karen O'Brien in Science.

Read the article at www.sciencemag.org

Publisert Dec. 2, 2015 8:17 AM

Ragnvald Kalleberg has contributed the chapter ”Scientific Misconduct, Plagiarism, and Institutional Control of Misconduct” in this revised edition of the reference work of social and behavioral sciences.

More information at www.elsevier.com

Publisert 26. nov. 2015 12:32

I tidsskriftet Advances in Life Course Research har Torkild H. Lyngstad og Torbjørn Skardhamar publisert en artikkel om familienettverk, kriminalitet og familiedanning. Den inngår i en voksende samfunnsvitenskapelig litteratur om betydningen av utvidede familienettverk som sosiologiske utfall. Lyngstad og Skardahamar studerer i artikkelen betydningen av kriminalitet i slike nettverk, og hvilken rolle det spiller for egen familieetablering.

Mer info og fulltekst på www.sciencedirect.com

Publisert 26. nov. 2015 12:26

Sammen med Jukka Savolainen og Kjersti N. Aase har Torbjørn Skardhamar og Torkild Hovde Lyngstad publisert en artikkel i tidsskriftet Crime & Justice. Artikkelen gir en oppdatert kunnskapsstatus for livsløpsforskningens hovedfunn, nemlig at ekteskaps- og samlivsinngåelse fører til reduksjon i kriminalitet og avslutning på kriminelle karrierer. Kunnskapen på dette feltet er mye mindre solid enn hva man skulle tro fra enkelte omtaler.

mer info og fulltekst på www.jstor.org

Publisert Nov. 18, 2015 9:57 AM

Eivind Grip Fjær, Willy Pedersen and Sveinung Sandberg have written this article in Gender & Society about the sexual morality of young Norwegians in hook-up practices during high school graduation celebrations.

More info at gas.sagepub.com

Publisert Nov. 17, 2015 10:18 AM

Per Gunnar Røe, Bengt Andersen & Oddrun Kristine Sæter have contributed the chapter "Trust and distrust in Oslo. Examining the relationship between the ideals of urban policy and the (re)actions of citizens" in this book which highlights the changing face of social sustainability and social disintegration in Scandinavian cities.

More information at www.nordicacademicpress.com  

Publisert Nov. 5, 2015 3:03 PM

Ragnvald Kalleberg has contributed chapter 17: "Plagiarism as Violation of Law in Norway. On Inappropriate Juridification of Research Ethics". In a new book which discusses issues relating to integrity in research

More information at www.worldscientific.com

Publisert Nov. 5, 2015 2:45 PM

In this new book Ivar Frønes examines and brings together the various disciplines and perspectives on socialization in the life course approach and presents an analysis of socialization that advances our understanding of the process.

More information at www.springer.com

Publisert 29. okt. 2015 08:56

Karin Widerberg har skrevet kapitelen "In the best interests? New public management, the welfare state, and the case of academic work – an ethnographic exploration" i det festskriftet i anledningen Margareta Bertilssons fratredelse fra Institutt for sosiologi, Københavns Universitet.

Publisert 29. okt. 2015 08:15

Karin Widerberg har bidratt med kapittelen Gränsliv i en ny antologi der 14 fremtredende sosiologers beskriver sosiologiens utviklingen, noe som gir et bredt bilde av fagets historie og tilstand, som et utgangspunkt før den svenske sosiologiens fremtidige retning.

Les mer på www.liber.se

Publisert 29. okt. 2015 06:47

Anne Krogstad har bidratt med kapitlet "Visuell politisk retorikk" i den ferske boken Makt, medier og politikk. Norsk politisk kommunikasjon.

Les mer på www.universitetsforlaget.no

Publisert Oct. 16, 2015 8:23 AM

This new book, edited by Karen O'Brien and Elin Selboe, presents climate change as an adaptive challenge that is fundamentally linked to beliefs, values and worldviews, as well as to power, politics, identities and interests.

Publisert 13. okt. 2015 08:08

Anniken Hagelund er redaktør og har skrevet flere kapitler i den boka der forskere tar for seg ulike spenninger i trygdepolitikken.

Mer informasjon på https://www.cappelendamm.no

Publisert 17. sep. 2015 10:00

Anne Lise Ellingsæter har bidratt med artikkelen "Politisering av foreldreskap: Likestilling, anerkjennelse og valgfrihet" i boken Myndighet og medborgerskap. Festskrift til Gro Hagemann, redigert av Nordberg et al. og publisert på Novus forlag.

Mer informasjon på novus.mamutweb.com

Publisert 11. sep. 2015 21:02

I artikkelen "Habitus, capital, and conflict: Bringing Bourdieusian field theory to criminology" (fulltekst) viser Victor Lund Shammas og Sveinung Sandberg hvordan Bourdieus teoretiske apparat kan anvendes for å forhindre en rekke vanlige feil i studier av kriminalitet og avvik.

Publisert 31. aug. 2015 08:33

Maren Toft og Jørn Ljunggren har skrevet artikkelen "Geographies of class advantage: The influence of adolescent neighbourhoods in Oslo", nå publisert i Urban Studies

Mer info og fulltekst for abonnenter på sagepub.com

Publisert 24. aug. 2015 00:28

Victor Lund Shammas har skrevet artikkelen "The Rise of a More Punitive State: On the Attenuation of Norwegian Penal Exceptionalism in an Era of Welfare State Transformation" i tidsskriftet Critical Criminology.

Artikkelen kan lastes ned fra tidsskriftets nettsider (for abonnenter) eller fra Academia.edu (fulltekst).

Publisert 17. aug. 2015 11:24

Jørn Ljunggren har skrevet artikkelen "Elitist Egalitarianism: Negotiating Identity in the Norwegian Cultural Elite", nå publisert i Sociology.

Mer info og full tekst på sagepub.com

Publisert 6. aug. 2015 14:18

Håkon Larsen har redigert denne nye boken som handler om bred kultursosiologi i praksis. Blant bidragsyterne er Dag Album, Ivar Frønes, Inger Furseth, Lise Kjølsrød, Håkon Larsen, og Tore Rafoss.

Mer info på www.universitetsforlaget.no

Publisert 25. juni 2015 09:34

Per Gunnar Røe har bidratt med kapitlet "Iscenesettelser av den kompakte byen - som visuell representasjon, arkitektur og salgsobjekt" i den ferske boken Kompakt byutvikling: Muligheter og utfordringer.

Publisert June 15, 2015 10:36 AM

Bronwyn Hayward, Elin Selboe and Elizabeth Plew have compared and contrasted how young citizens currently conceive their rights and responsibilities in light of a changing climate in Norway and New Zealand,two high-consumption societies.

Abstract and full texts for subscribers at sagepub.com/

Publisert 4. juni 2015 10:06

I denne artikkelen publisert i Social Forces har Are Skeie Hermansen og Gunn Elisabeth Birkelund studert etnisk segregering i norske ungdomskoler, ved å undersøke sammenhengen mellom minoritetsandel i avgangskull og elevers skoleprestasjoner både på tvers av skoler og på tvers av kull innad på samme skole. Til tross for en negativ korrelasjon på skolenivå, finner studien ingen negativ effekt av økning i minoritetsandelen over tid for elever som gikk ut fra forskjellige kull på samme skole.

Sammendrag og fulltekst finnes på sf.oxfordjournals.org

 

Publisert 28. mai 2015 09:01

Katrine Fangen og Mari N. Vaage har skrevet artikkelen FrP-politikeres innvandringsretorikk i posisjon og opposisjon i en ny utgave av Agora: Journal for metafysisk spekulasjon. Redaktør for utgaven er Geir Rønning.

Mer info og full tekst på idunn.no

Publisert 11. mai 2015 12:44

Heidi Grundetjern har skrevet artikkelen "WOMEN'S GENDER PERFORMANCES AND CULTURAL HETEROGENEITY IN THE ILLEGAL DRUG ECONOMY" som er publisert i Criminology (volume 53, Issue 2).

Sammendrag og fulltekst finnes på wiley.com

Publisert May 7, 2015 7:18 AM

In this paper published in Social Politics, Anne Lise Ellingsæter and Eirin Pedersen suggest a new approach to the study of family policy impact on fertility. This approach extends beyond the standard model of incentives and cost-benefit rationales, highlighting the importance of cultural schemas and institutional trust.

More information at oxfordjournals.org