English version of this page

Publikasjoner - Side 4

Published Aug. 31, 2017 11:03 AM

Victor Shammas has contributed with a chapter in the edited version of the antology Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced by welfare State.

Publisert 31. aug. 2017 10:49

I denne artikkelen i The British Journal of Sociology viser Magne Paalgard Flemmen, Vegard Jarness (UiB) og Lennart Rosenlund (UiS) hvordan livsstiler og kulturelle preferanser er klassedelte i Norge i dag.

Book cover
Published Aug. 11, 2017 1:14 PM

Cathrine Holst, Hege Skjeie and Mari Teigen have contributed to this book with a chapter on Benevolent contestations: Mainstreaming, judicialisation and Europeanization in Norwegian gender + equality debate.

Published Aug. 7, 2017 11:03 AM

In this article, Katrine Fangen and Bjørnar Buxrud examine how mayors in Norwegian municipalities reflect on Norway's increased diversity in their 17 May speeches.

Published July 6, 2017 2:24 PM

In this book Fredrik Engelstad and Anniken Hagelund scrutinize Nordic – in particular Norwegian – working life and welfare states from the perspective of institutional change.

Published July 6, 2017 2:16 PM

In this book Jan Hesselberg presents conceptual and empirical discussions of adaptation to climate change/variability in West Africa.

Publisert 6. juli 2017 14:05

Tove Thagaard diskuterer omsorgens betydning og organisering av omsorgarbeid i boken "Omsorgarbeids sosiologi"

Published July 6, 2017 1:56 PM

In this book Håkon Larsen investigates the legitimation work done in public service broadcaster in the Scandinavian countries, the Norwegian National Opera and Ballet, the Oslo Philharmonic Orchestra, and the Metropolitan Opera in New York City.    

Publisert 6. juli 2017 13:33

Det norske samfunn utkom for første gang i 1968, og foreligger nå i sjuende utgave. Utgis nå i 3 bind. Tredje bind tar blant annet for seg velferdsstaten, levekår, det sivile samfunn, helse, medier og kommunikasjon, forbruk og kriminalitetsutvikling.

Publisert 6. juli 2017 12:41

Standardverket Det norske samfunn utkom for første gang i 1968, og foreligger nå i sjuende utgave. Utgis nå i 3 bind. Bind 2 handler bl.a. om arbeidsutvikling, sosial ulikhet, skole og utdanning, innovasjons- og næringspolitikk og diskriminering.

Publisert 6. juli 2017 12:17

Det norske samfunn har kommet i ny utgave, nå i tre bind! Bind 1 handler bl.a. om befolkningsutvikling, bosetningsmønstre, kommuneutvikling, migrasjon, forsvar, bistandspolitikk og klima.

Publisert 5. juli 2017 14:26

Ivar Frønes, Helene Eng, Sigrun Ertesvåg og John Kjøbli har utforsket den populære intervensjons- og evidenstekningens utbredelse i ulike fagmiljøer, og setter den inn i en samfunnsmessig sammenheng i boka "Risiko intervensjon og evidens".

Published July 5, 2017 1:29 PM

Er det pedagogiske moteretninger eller forskingsbasert kunnskap som styrer valg av intervensjoner i barnehage og skole? I boken "Inkludering og utvikling - førebyggande intervensjonar i barnehage og skule", har Ivar Frønes, Sigrun Ertesvåg, Helene Eng og John Kjøbli  gått sammen for å bidra med et forskningsbasert grunnlag for å velge tilnærminger som kan styrke læringsmiljøet i barnehager og skoler. 

Published July 5, 2017 1:08 PM

Véronique Dupont, David Jordhus-Lier, Catherine Sutherland, Einar Braathen have edited the book: "The Politics of Slums in the Global South: Urban Informalilty in Brazil, India, South Africa and Peru"

Journal of European Integration
Published June 12, 2017 11:04 AM

Cathrine Holst has co-authored this article in Social Epistemology with Anders Molander. They  discuss the conditions for legitimate expert arrangements within a democratic order and from a deliberative systems approach.

Published June 7, 2017 10:03 AM

This article by Heidi Østbø Haugen draws on an ethnographic study of China–Ghana fashion jewellery export to elucidate how petty commodity chains are governed.

Published June 1, 2017 3:08 PM

Magne Paalgard Flemmen, Maren Toft, Patrick Lie Andersen, Marianne Nordli Hansen and Jørn Ljunggren have investigated the recruitment into the upper class, analysing the impact of different forms of capital and modes of closure.

forside
Published May 24, 2017 2:40 PM

This article by Cathrine Holst and Johan Christensen was published in Science and Public Policy and investigates the changing role of academic knowledge within commissions.

Forside bok
Publisert 24. mai 2017 13:34

Er Oslo «delt» eller ikke? Hva slags sosiale ulikheter kommer i kjølvannet av omfattende nasjonal og internasjonal innvandring? Boka Oslo - ulikhetenes by tilbyr en bred tilnærming til spørsmål om sosial ulikhet i Oslo.

Publisert 10. mai 2017 10:16

Keiko Yokoyama examines three analytical dimensions which shape the field of higher education: knowledge, approach and community.

Publisert 10. mai 2017 10:05

Karin Widerberg explains how memory work help us problematize the things we take for granted and as such is an invitation to methodological explorations in teaching and research.

Publisert 10. mai 2017 09:54

Terje Wessel, Roger Andersson, Timo Kauppinen and Hans Skifter Andersen have investigated the relevance of spatial assimilation theory in Copenhagen, Helsinki, Oslo, and Stockholm.

Publisert 10. mai 2017 09:40

Marcin Jan Stonawski, Michaela Potancokova, Matthew Cantele and Vegard Skirbekk examine the role of religion on education, contraception and family behaviour in Nigeria.

Publisert 10. mai 2017 09:28

Vegard Skirbekk, Michaela Potancokova,Conrad Hackett and Marcin Jan Stonawski have chronicled changes and compared expected aging patterns of religious groups

Publisert 10. mai 2017 09:08

Hans Skifter Andersen, Roger Andersson, Terje Wessel and Katja Vilkama examines how ethnic segregation is connected to an ethnic division of the housing market.