English version of this page

Publikasjoner - Side 3

Forsiden på Norsk sosiologisk tidsskrift
Publisert 28. sep. 2020 09:21

I en artikkel i Norsk sosiologisk tidsskrift, foretar Bjørn Schiermer en kritisk gjennomgang av Durkheims forskjellige opfatninger av det sosiale gjennom forfatterskapet, fra de programmatiske skrifter i 1890-årene til de religionssosiologiske verk utgitt i 1912.

Bokomslaget til Den nye velferdsstatens historie
Publisert 23. juni 2020 10:14

I denne boka har fire forskere gått sammen om å presentere de mange og sammensatte sidene ved velferdsstatens utvikling etter folketrygdreformen i 1966, og hvordan dette har endret livsvilkårene for familier og individer. Anne Lise Ellingsæter har skrevet kapitlene om familie og barnevern. 

Cover of the journal Political Geography
Published Jan. 21, 2020 10:55 AM

What characterizes labour internationalism in the public sector?  Jørgen EikenMagdahl and David Jordhus-Lier have interviewed office bearers in the most important global union federation in this sector, and in an article in Political Geograhpy they identify three strategic rationales: the political-institutional, the movement-popular and the industrial-corporate.