English version of this page

Publikasjoner - Side 2

Logo journal
Published Oct. 5, 2020 10:13 AM

In the spring of 2020, during the period with closed schools and strict infection control measures, researchers conducted an online survey among students in lower secondary schools in Oslo. In an article Tilmann von Soest, Anders Bakken, Willy Pedersen and Mira A. Sletten show that the adolescents reported a marked reduction in life satisfaction and subjective well-being after the introduction of restrictions.

Forsiden på Norsk sosiologisk tidsskrift
Publisert 28. sep. 2020 09:21

I en artikkel i Norsk sosiologisk tidsskrift, foretar Bjørn Schiermer en kritisk gjennomgang av Durkheims forskjellige opfatninger av det sosiale gjennom forfatterskapet, fra de programmatiske skrifter i 1890-årene til de religionssosiologiske verk utgitt i 1912.

Bokomslaget til Den nye velferdsstatens historie
Publisert 23. juni 2020 10:14

I denne boka har fire forskere gått sammen om å presentere de mange og sammensatte sidene ved velferdsstatens utvikling etter folketrygdreformen i 1966, og hvordan dette har endret livsvilkårene for familier og individer. Anne Lise Ellingsæter har skrevet kapitlene om familie og barnevern.