English version of this page

Publikasjoner - Side 2

Bokomslaget til Den nye velferdsstatens historie
Publisert 23. juni 2020 10:14

I denne boka har fire forskere gått sammen om å presentere de mange og sammensatte sidene ved velferdsstatens utvikling etter folketrygdreformen i 1966, og hvordan dette har endret livsvilkårene for familier og individer. Anne Lise Ellingsæter har skrevet kapitlene om familie og barnevern. 

Cover of the journal Political Geography
Published Jan. 21, 2020 10:55 AM

What characterizes labour internationalism in the public sector?  Jørgen EikenMagdahl and David Jordhus-Lier have interviewed office bearers in the most important global union federation in this sector, and in an article in Political Geograhpy they identify three strategic rationales: the political-institutional, the movement-popular and the industrial-corporate.

Bildet kan inneholde: tekst, font, organisme.
Publisert 6. jan. 2020 13:25

I en artikkel i Mediehistorisk tidsskrift tar Anne Krogstad utgangspunkt i Gudmun Hernes' skjellsettende artikkel «Det mediavridde samfunn» fra 1977 og diskuterer om begrepene derfra kan brukes på medienes omtale av dagens kulturelite.