English version of this page

Publikasjoner - Side 17

Publisert 20. juni 2013 10:39

Marit Falkum Enerhaug og Håkon Larsen har skrive ein artikkel om norsk filmpolitikk. Norsk filmpolitikk har gjennomgått ei rekke endringar i løpet av 2000-talet, og filmpolitikken har segla opp som eit av dei store satsingsområda i norsk kulturpolitikk. Ved ein systematisk gjennomgang av dei kulturpolitiske endringane på filmområdet søkjer de å svare på fylgjande forskingsspørsmål: Kva for kulturpolitiske endringar relatert til film har funne stad på 2000-talet i Noreg? Kva argumenter har dei vore basert på og korleis har dette endra forvaltning av norsk film?

Hele artikkelen kan leses i Nordisk kulturpolitisk tidskrift

Publisert 20. juni 2013 09:13

Kampen om forhandlingsrammen er en ofte oversett del av fredsprosesser, ettersom den foregår utenfor den etablerte arenaen for forhandlinger. I realiteten legger definisjonsprosessen sentrale føringer for hva som kan diskuteres når partene møtes. I artikkelen «Betingelsesløs fred: Forhandlinger i forkledning» viser Anja Sletteland og Jørgen Jensehaugen at historien gjentar seg i fredsprosessen mellom Israel, palestinerne og araberstatene. Artikkelen tar for seg det israelske motsvaret til de amerikanske presidentene Barack Obamas og Jimmy Carters helhetlige fredsinitiativ for Midtøsten, å kreve «forhandlinger uten betingelser». Gjennom å ta eierskap til konfliktens normative nullpunkt og fremstille sine egne krav som «tilbud», bidro den israelske strategien i begge tilfellene til å endre amerikanernes holdning til fredsprosessen.

 

Artikkelen kan leses i Babylon, Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier

Publisert 6. juni 2013 13:17

Heidi Østbø Haugen has published a new article about African Pentecostal churches in Guangzhou, China. She explains that, in contrast to the government-approved  nondenominational church for foreigners, these churches and their congregations are marginalized, but in the churches the African migrants take centre stage.

First, Africans are given responsibility for evangelizing the Gospel, as Europeans are seen to have abandoned their mission. Second, China is presented as a pivotal battlefield for Christianity. And finally, Guangzhou is heralded for its potential to deliver divine promises of prosperity. This geographical imagery assigns meaning to the migration experience, but also reinforces ethnic isolation.

The full text is available on the African Studies Review website

Publisert 6. juni 2013 09:19

Recent developments in class analysis, particularly associated with so-called ‘cultural class analysis’; have seen the works of Pierre Bourdieu take centre stage. Through a critique of some recent attempts by British authors to develop a ‘Bourdieusian’ class theory, Magne Flemmen, in this paper published in The British Journal of Sociology, reasserts the centrality of the relations of power and domination that used to be the domain of class analysis. The paper suggests some elements central to a reworked class analysis that benefits from the power of Bourdieu's ideas while retaining a perspective on the fundamentals of class relations in capitalism.

The paper is available in full text at The British Journal of Sociology

Publisert 23. mai 2013 13:00

Anne Krogstad har skrevet artikkelen "Avatarpolitikk og visuell retorikk". Tema er bruk av Facebook i norsk politisk kommunikasjon, nærmere bestemt profilbilders visuelle retorikk og respons. Hvordan kan bilder på nettet, lansert i et rom utenfor det vi gjerne regner som den virkelige verden, anvendes av politikere på måter som gjør at folk likevel ser politikerne som tilstedeværende, nære og levende? Teoretisk utgangspunkt er fotografiers særegne kvaliteter når det gjelder å skape umiddelbarhet, nærhet og realisme.

Du kan lese artikkelen i Tidsskrift for samfunnsforskning, 02/2013

Publisert 2. mai 2013 11:25

De fleste har fortalt eller hørt historier om utskeielser i fylla. Likevel tenker de færreste over at fyllehistorier eller drikkehistorier er en egen sjanger, med relativt klart definert struktur, typiske tema og gjenkjennbart språk. I denne artikkelen viser Sébastien Tutenges og Sveinung Sandberg fram særtrekkene ved unges fyllehistorier. Forfatterne beskriver hvilke sammenhenger disse fortellingene ofte dukker opp i og diskuterer hvordan de brukes til å underholde, trekke moralske grenser og overkomme traumatiske opplevelser. Mange drikkepisoder har historienes gjenkjennelige struktur og tema, og kan ses som iscenesettelser av velkjente fyllehistorier. Forfatterne argumenter derfor for at historier ikke bare bearbeider opplevelser, men også motiverer og inspirerer atferd.

Les mer på www.sciencedirect.com

Publisert 26. apr. 2013 13:13

Per Gunnar Røe og Guri Mette Vestby har skrevet kapittel 3 "Sosiokulturelle stedanalyser: teorigrunnlag og metodologi" i en ny bok Å finne sted, redigert av Anniken Førde, Britt Dale, Nina Gunnerud Berg og Britt Kramvig.

 

Published Apr. 18, 2013 2:09 PM

Abdulkader Saleh Mohammad, senior research fellow at the Department of Sociology and Human Geography, presents in this book an analysis of the identity of the agro-pastoral Saho community in Eritrea, which was cemented during centuries of confrontation with Abyssinian rulers and by their rebellion against external domination.

For more information visit www.lit-verlag.de

Publisert 18. apr. 2013 12:38

Abdulkader Saleh Mohammad, senior research fellow at the Department of Sociology and Human Geography, presents in this book an analysis of the identity of the agro-pastoral Saho community in Eritrea, which was cemented during centuries of confrontation with Abyssinian rulers and by their rebellion against external domination.

For more information visit www.lit-verlag.de

Publisert 11. mars 2013 08:18

Anne Lise Ellingsæter har skrevet artikkelen "Den kvinnliga lönearbetaren - teoretiska spår". Spørsmålet som diskuteres er i hvilken grad – og på hvilke måter – kvinners lønnsarbeid har vært teoretisert som et avvik og et problem fra 1960-tallet og frem til idag.

Artikkelen er publisert i antologien "Arbete och jämställdhet - forändringar under femtio år", redigert av Eva Blomberg og Kirsti Niskanen, utgitt på SNS Forlag. Antologien tar utgangspunkt i 1960-tallets likestillingsdiskusjon knyttet til boka "Kvinnors liv och arbete" (SNS).

Les mer om boka på www.sns.se

Publisert 8. mars 2013 14:12

Lena Magnusson Turner and Terje Wessel have, in a new article, analysed relocation in Oslo, Norway, between 1998 and 2008 for members of ten minority groups along three overlapping dimensions: upwards in the neighbourhood hierarchy, outwards from the inner city to all suburbs, and westwards from a less affluent to a more affluent part of the region.

Read their results and the resulting discussion on the discrepancy between spatial assimilation theory and the results in Geografiska Annaler: Series B, Human Geography  

Published Feb. 28, 2013 12:57 PM

Grete Brochmann and Elena Jurado are the editors of a new book about European immigration policy. In this book, leading immigration experts question the effectiveness of countries selecting immigrants on the basis of national interests. Besides efforts to regulate the flow and rights of immigrants, they argue that governments across Europe need to devise labour market, welfare and immigration policies in a more integrated fashion.

Publisert 28. feb. 2013 12:56

Grete Brochmann and Elena Jurado are the editors of a new book about European immigration policy. In this book, leading immigration experts question the effectiveness of countries selecting immigrants on the basis of national interests. Besides efforts to regulate the flow and rights of immigrants, they argue that governments across Europe need to devise labour market, welfare and immigration policies in a more integrated fashion.

Learn more at http://www.ibtauris.com/

Publisert 28. feb. 2013 08:32

Hvordan vi leser en tekst avgjør i stor grad hvilke konklusjoner vi trekker. I denne artikkelen demonstrerer Sveinung Sandberg hvordan Anders Behring Breivik’s manifest kan analyseres forskjellige med utgangspunkt i fire forskjellige narrative tradisjoner. Om forskeren velger en narrativ psykologisk, etnometodologisk, strukturalistisk eller postmodernistisk lesning er for eksempel avgjørende for konklusjoner om politisk ansvar og tilregnelighet. Vi kommer alle til en tekst med forskjellig bakgrunn og teoretisk ståsted. Artikkelen ønsker å bidra til bevisstgjøring og refleksjon rundt valg av teoretisk og metodisk analysestrategi. Den videreutvikler også et rammeverk for narrativ analyse av kriminalitet.

Les mer på Sage Journals

Published Feb. 28, 2013 8:19 AM

Anne Lise Ellingsæter, An-Magritt Jensen og Merete Lie are the editors of a new book, The Social Meaning of Children and Fertility Change in Europe, which shifts the attention from fertility decline in Europe to why people do have children, asking what children mean to them.

In addition, Anne Lise Ellingsæter and Eirin Pedersen have authored the chapter, "Economic Risk, Fertility and the Welfare State: Understanding Individual Rationales".

Read more at routledge.com

Publisert 28. feb. 2013 08:16

Anne Lise Ellingsæter, An-Magritt Jensen og Merete Lie are the editors of a new book, The Social Meaning of Children and Fertility Change in Europe, which shifts the attention from fertility decline in Europe to why people do have children, asking what children mean to them.

In addition, Anne Lise Ellingsæter and Eirin Pedersen have authored the chapter, "Economic Risk, Fertility and the Welfare State: Understanding Individual Rationales".

Read more at routledge.com

Publisert 25. feb. 2013 13:51

Anne Lise Ellingsæter og Eirin Pedersen har skrevet artikkelen "Fruktbarhetens fundament i den norske velferdsstaten", om familiepolitikkens betydning for valget om å få barn.

Artikkelen er publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning nr 1 2013.

Les artikkelen på idunn.no

Publisert 21. feb. 2013 14:22

Håkon Larsen har skrevet "Kulturbegrepets historie i den nye kulturpolitikken". Denne artikkelen tar for seg hva man har tenkt og skrevet om begrepene kultur og kulturpolitikk i stortingets kulturmeldin­gene i perioden frem til 2014.

Artikkelen kan lastes ned fra duo.uio.no

Published Feb. 4, 2013 9:57 AM

I antologien The Costs of Children. Parenting and Democracy in Contemporary Europe, nylig publisert på forlaget Edward Elgar, har Anne Lise Ellingsæter bidratt med artikkelen  Childcare Politics and the Norwegian Fertility ‘Machine’. Arnlaug Leira har bidratt med artikkelen Valuation of Children and Childcare.

Les mer på www.e-elgar.com

Published Feb. 4, 2013 9:57 AM

Edited by Kristian Stokke and Olle Törnquist "this book provides vauable insights on how democracy can be deepened and made to serve the interests of working people without sacrificing economic growth. The point of departure is Nordic social democracy, but the challenges of economic development, institution building and political mobilization in the Global South provide the context for understanding the book's core concern of transformative politics."

Publisert 4. feb. 2013 09:55

Edited by Kristian Stokke and Olle Törnquist "this book provides vauable insights on how democracy can be deepened and made to serve the interests of working people without sacrificing economic growth. The point of departure is Nordic social democracy, but the challenges of economic development, institution building and political mobilization in the Global South provide the context for understanding the book's core concern of transformative politics."

Read more about the book at http://www.palgrave.com/br/book/9780230370036

Published Jan. 28, 2013 7:24 AM

This volume edited by Chandra Lekha Sriram, Jemima García-Godos, Johanna Herman and Olga Martin-Ortega examines the complex relationship between peacebuilding and transitional justice through the lenses of the increased emphasis on victim-centred approaches to justice and the widespread practices of disarmament, demobilization, and reintegration (DDR) of excombatants.

Publisert 28. jan. 2013 07:23

This volume edited by Chandra Lekha Sriram, Jemima García-Godos, Johanna Herman and Olga Martin-Ortega examines the complex relationship between peacebuilding and transitional justice through the lenses of the increased emphasis on victim-centred approaches to justice and the widespread practices of disarmament, demobilization, and reintegration (DDR) of excombatants.

More about this book at www.taylorandfrancis.com