English version of this page

Ukrainske geopolitiske forkastningsbyer: byidentiteter, geopolitikk og bypolitikk

Ett bostadshus i centrala Mariupol. Bild tagen av Michael Gentile, 12 November 2018.

Om prosjektet

Dette prosjektet utforsker bypolitiske problemstillinger i Ukrainske byer langs geopolitiske forkastningslinjer, og fokuserer på de politikkområdene som er mest eksponert for landets geopolitiske og utenrikspolitiske beslutninger og valg. Prosjektet har to hovedformål, det ene er vitenskapelig og det andre er beslutnings- og politikkorientert. Det vitenskapelige formålet er å videreutvikle forståelsen av byer langs geopolitiske forkastningslinjer, og bidra til kunnskapen om konflikter i delte, eller polariserte byer. Utgangspunktet for denne forskningen er studier av fem case-byer i det sørøstre Ukraina, det vil si Kharkiv, Dnipro, Odessa, Sloviansk/Kramatorsk og Luhansk. Det viktigste politiske målet er å utforske de sosiale og identitetsmessige utfordringer som disse geopolitiske forkastningsbyene står overfor.

Prosjektet har fem arbeidspakker: (1) Sovjetiske etterlevninger i det sørøstre Ukrainas sosiale bylandskap, med vekt på boligsektoren; (2) Å motvirke feilinformasjon om forholdene i byene i tradisjonelle og sosiale medier; (3) Bosetting av fordrevne mennesker fra Donbas og Krim i ukrainske byer; (4) Urbane identiteter, identitetspolitikk og sosial integrasjon under og etter krigen i Donbas; (5) Teoretisering og teoriutvikling når det gjelder geopolitiske forkastningsbyer. I arbeidspakkene brukes det en blanding av kvalitative og kvantitative metoder, som er egnet til å utforske de spesifikke temaene og spørsmålene. Hovedkilden til primærdata vil være spørreundersøkelser i Kharkiv, Dnipro og Sloviansk/Kramatorsk og intervjuer med nøkkelpersoner, offentlig ansatte og innbyggere i case-byene.

Prosjektet avhenger av et interdisiplinært forskningsmiljø på ulike steder, inkludert eksperter ved det ukrainske vitenskapsakademiet, fra de nasjonale universitetene i Kiev, Odessa og Kharkiv, samt universitetet i Oslo. Prosjektet støttes dessuten av et internasjonalt nettverk av ledende forskere og interesseorganisasjoner.

Mål

Primär teoretisk målsättning: Genom en detaljerad analys av den sydostukrainska urbana kontexten är projektets breda mål att stödja teoribildningen kring "staden på den geopolitiska förkastningen".


Primär policyrelaterad målsättning: Att undersöka de ukrainska städernas sociala och identitetsrelaterade policyutmaningar, inklusive desinformationens "liv" på lokal nivå. Målet är att informera och stödja kritiska policyrelaterade beslut.

 

Sekundära målsättningar:
1. Att undersöka de politiska och ekonomiska krafterna bakom de sydostukrainska städernas sociala geografi, samt hur dessa krafter hur dessa påverkar den pågående Donbaskonfliktens dynamik.
2. Att studera desinformationens urbana kontext, samt att försöka identifiera effektiva motåtgärder.
3. Att granska huvuddragen i och effektiviteten av hanteringen av den interna flyktingskrisen (i samband med Donbaskriget och Rysslands Krimannektering) på lokal (urban) nivå.
4. Att undersöka hur urbana identiteter ges uttryck i den bebyggda miljön samt hos invånarna i Ukrainas geopolitiska "förkastningsstäder".

Finansiering

Bevilgningen til prosjektet er NOK 4 000 000.

Russland og nordområdene/Arktis (NORRUSS)

Norges forskningsråd

Samarbeid

Taras Shevchenko National University of Kyiv

V.N. Karazin Kharkiv National University

Odessa I.I. Mechnikov National University

Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine

 

 

 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Gentile, Michael (2020). Book review: How to Lose the Information War - Russia, Fake News, and the Future of Conflict (by Nina Jankowicz). Eurasian geography and economics. ISSN 1538-7216. doi: 10.1080/15387216.2020.1825982.
 • Gentile, Michael (2019). Geopolitical fault-line cities.
 • Gentile, Michael (2019). The City Self and urban “Europeanization” in EU Association Agreement countries: Palmanova or Palma di Montechiaro?
 • Gentile, Michael & Sjöberg, Örjan (2019). The use of theory in post-wall urban studies: a means to comparative and explanatory ends or mere window dressing? .
 • Gentile, Michael (2019). Fakespace in Ukrainian geopolitical faultline cities.
 • Gentile, Michael (2019). Geopolitical fault-line cities and the curious case of Ukrainian mainstream nationalism.
 • Gentile, Michael (2018). Good science, good writing, etc.
 • Gentile, Michael (2018). Manufacturing difference, disconnecting a region: post-socialism as a barrier to thought.
 • Gentile, Michael (2018). How (not) to publish in an international English-language journal.
 • Gentile, Michael (2018). Geopolitical and foreign policy preferences in Dnipro and Kharkiv: an early exploration.
 • Gentile, Michael (2018). Manufacturing difference, disconnecting a region: post-socialism as a barrier to thought.
 • Gentile, Michael (2018). Fieldwork, challenges, ethics and risks.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. nov. 2018 11:10 - Sist endret 15. sep. 2021 11:46

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere