Deltakere i Tilreisende fattige fra Romania i de skandinaviske hovedstedene

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Grete Brochmann Professor +47-22858336 99278730 (mob) 99278730 grete.brochmann@sosgeo.uio.no Internasjonal migrasjon, Sosiologi, Velferdsstat