Deltakere i Tilreisende fattige fra Romania i de skandinaviske hovedstedene

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Grete Brochmann Professor +47 22858336 grete.brochmann@sosgeo.uio.no Sosiologi, Internasjonal migrasjon, Velferdsstat