Utdanning

Underprosjektet om undervisning fokuserer på transformativ læring og myndiggjøring. Her vil norske ungdommer i ungdomsskolen engasjeres i et 30-dagers prosjekt om personlig endring. De vil dele sine erfaringer gjennom blogging og refleksjoner i mindre grupper.

To ulike transformative tilnærminger vil utvikles og evalueres; en som vektlegger narrativer om tilpasning gjennom kollektiv endring og en som vektlegger narrativer om tilpasning gjennom individuell endring.

 

Kontakt

Karen O'Brien

Harriet Holters hus
Moltke Moes vei 31
0851 OSLO