Prestisje og folkehelse i et kultur- og idéhistorisk perspektiv

Delprosjektet undersøker forholdet mellom prestisje og folkehelse i et kultur- og idéhistorisk perspektiv. Det rettes hovedfokus mot 16- og 1700-tallet.

Rembrandts "The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp"

Perioden var preget av en rekke nye tiltak rettet mot samfunnets generelle helse og sunnhet. Hospitaler og arbeidshus ble etablert over store deler av Europa, koppevaksinen ble utviklet og helseinformasjon beregnet på en større del av befolkningen vokste fram som en ny sjanger.

Prosjektet studerer ulike typer tekster som beskriver og begrunner de nevnte endringene. Materialet omfatter taler, opprop, pamfletter, reglementer, informasjonsmateriell mm. Tekstene hentes dels fra Skandinavia, dels fra Sør-Europa (Frankrike og Italia), noe som muliggjør komparasjon på tvers av protestantisk og katolsk kulturkrets.

En gjennomgående problemstilling er hvordan ulike former for verdsetting var styrende for hvordan tilstander som sult, pest, epidemier etc. ble definert, samt hvordan disse tilstandene ble møtt gjennom tiltak. Analyser av opprop om almisser i forbindelse med sultkatastrofer viser eksempelvis at sultens grenser ikke ble trukket ved fravær av mat, men ved uverdig matinntak. Denne forestillingen fikk også konsekvenser for utformingen av tiltakene. Formålet med hospitalene var for eksempel ikke å utrydde sykdom og sult, men å gjøre tilstandene verdige og eksemplariske.

 

Deltagere:

Eivind Engebretsen

Anne Eriksen

 

Relaterte publikasjoner:

Engebretsen, Eivind (2013). The Catholic Counter-Reformation and the Idea of Hunger. A close reading of two appeals for alms from the Paris area in the year 1662. Social history (London).  ISSN 0307-1022.  38(4)

Engebretsen, Eivind (2013). Making Sense of the Confinement of the Poor. A Close Reading of the Speech Given at the Opening of the General Hospital in Paris, In Jörg Rogge (ed.),  Making Sense as a cultural practice - Historical perspectives.  Transcript Verlag.  ISBN 978-38376-2531-8.  kapittel.

Engebretsen, Eivind (2012). Barmhjertighetens underdanige forbilder, I: Ellen Marie Krefting; Anne Eriksen & Anne Birgitte Rønning (red.),  Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.  Spartacus.  ISBN 9788230400890.  Kapittel III.  s 61 – 87

Engebretsen, Eivind (2011). Antoine Godeau et la pauvreté exemplaire . XVIIe siècle.  ISSN 0012-4273.  (251), s 351- 370

Publisert 7. okt. 2013 15:26 - Sist endret 10. okt. 2016 12:57