Kvantitative kartlegginger av prestisje i helsevesenet

Delprosjektet er en kvantitativ kartlegging av helsepersonells vurderinger av sykdommers, funksjonsnedsettelsers og medisinske spesialiteters prestisje.

Prosjektet er basert på undersøkelsene til Album (1991) og Album og Westin (2008), der leger og annet helsepersonell har rangert sykdommer og spesialiteter etter hvor prestisjefylte de mener de er blant helsepersonell flest.

Høsten 2013 ble prosjektet utvidet til å kartlegge sykdoms- og funksjonshemmingsprestisje blant erfarne aktører i funksjonshemmedes organisasjoner. Undersøkelsen pågår fortsatt. Våren 2014 er det også planlagt å gjennomføre ytterligere en kartlegging av legers vurderinger av sykdommers og spesialiteters prestisje, for å se hvorvidt funnene fra tidligere undersøkelser varierer eller forholder seg stabile.

Deltakere:

Dag Album

Jan Grue

Erik Fossan Rasmussen

Lars Emil Fagernes Johannessen

Publisert 16. des. 2013 16:33 - Sist endret 25. juli 2018 12:28