Delprosjekter

Publisert 7. okt. 2013 13:32

Prosjektet undersøker konstruksjonen av sykdomskategorier i et diskursanalytisk perspektiv, med særlig fokus på omstridte tilstander som myalgisk encefalopati og kronisk utmattelsessyndrom.