Rapporten «Skolesegregering - et problem?»

Rapporten «Skolesegregering - et problem?» viser at andelen minoriteter på skolen har svært liten betydning for elevenes prestasjoner, både på ungdomsskolen og i videregående. Gunn Elisabeth Birkelund ved UiO håper den nye rapporten vil føre til at den politiske diskusjonen i større grad bygger på faktisk kunnskap om hvordan situasjonen er. 

Rapporten kan lastes ned som PDF.

Publisert 22. nov. 2010 13:40 - Sist endret 4. feb. 2011 12:17