PLAN - Klimatilpasning i Norge (avsluttet)

Om prosjektet

PLAN prosjektet er et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig forskningsprosjekt med fokus på hvordan enkeltpersoner og lokalsamfunn i Norge tilpasser seg klimaendringer.

PLAN ser på Norges muligheter for å tilpasse seg et endret klima, og studerer blant annet hvordan ulike samfunnsprosesser påvirker evnen til å tilpasse seg. PLAN fokuserer også på begrensinger av klimatilpasning, og dermed konsekvenser for menneskelig sikkerhet.

NY BOK!

Last ned elektronisk utgave (pdf) av den rykende ferske boken Klimatilpasning: Hva betyr det for meg?

Bakgrunn

PLAN har en helhetelig tilnærming til forskningen på klimatilpasning. I tillegg til å undersøke hvordan samfunnsmessige, økonomiske, politiske og institusjonelle faktorer påvirker avgjørelser knyttet til klimatilpasning, fokuserer prosjektet også på hvordan kulturelle faktorer, verdier og verdenssyn har innflytelse på hva som ses på som prioriterte reaksjoner og svar til klimaendringer i samfunnet vårt. Prosjektet ser på tilpasning som en ikke-lineær og sosial prosess som har både subjektive og objektive dimensjoner. Denne innfallsvinkelen til tilpasning går betydelig lengre enn kun å identifisere konsekvenser og sårbarhet, og undersøker i større grad hvordan tilpasning finner sted og hvilke typer responser til tilpasning som blir prioritert av ulike mennesker og grupper i samfunnet. Dette representerer et viktig bidrag til vitenskapen rundt tilpasning, særlig fordi tiltak rundt klimatilpasning i økende grad er sett på som nødvendig og uungåelig.

Finansiering

PLAN er finansiert av NORKLIMA-programmet i Norges Forskningsråd.

Prosjektslutt:

PLAN prosjektet avsluttes 30. august 2012. Denne nettsiden vil være tilgjengelig til sluttrapport er godkjent av Norges Forskningsråd.

Samarbeid

PLAN har kontor på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Prosjektet inkluderer blant annet geografer, statsvitere, byplanleggere og antropologer fra flere ledende forskningsinstitusjoner: CICERO – Senter for klimaforskning, Fridtjof Nansens Institutt (FNI) Norsk institutt for by og regional forskning (NIBR), Meteorologisk Institutt (met.no), Universitetet i Tromsø, NORAGRIC (Universitetet for Miljø og Biovitenskap)

Vi samarbeider også med en rekke internasjonale partnere: The Tyndall Center for Climate Research, Stockholm Environment Institute (SEI), the UK Climate Impacts Programme (UKCIP), og the National Center for Atmospheric Research (NCAR). 

Publisert 25. aug. 2010 13:42 - Sist endret 22. sep. 2020 12:43

Kontakt

Besøksadresse:
Harriet Holters hus
Moltke Moes vei 31
0851 Oslo
 
Postadresse:
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Postboks 1096 Blindern
0317 Oslo
 
Telefon, faks og e-post:
Tlf: +47 22 85 82 99
 

Twitter

{## [call[include:feed, {, url, :, theurl, ,, override-feed-title, :, thetitle, ,, feed-title, :, true, ,, max-messages, :, 3, ,, include-if-empty, :, false, }]] – Failed to load feed: /iss/forskning/prosjekter/plan/arrangementer/?vrtx=feed: java.io.IOException: Stream closed ##} {## [call[include:feed, {, url, :, theurl, ,, override-feed-title, :, thetitle, ,, feed-title, :, true, ,, max-messages, :, 3, ,, include-if-empty, :, false, }]] – /iss/forskning/prosjekter/plan/publikasjoner/?vrtx=feed does not exist ##}