Deltakere i Kausale mekanismer, identifikasjon og modellering